Władze

Zarząd Towarzystwa

Prezes

dr Marcin Gołaszewski – biegły z zakresu badań poligraficznych przy Sądzie Okręgowym w Warszawie, członek American Polygraph Association (APA Full Member, z certyfikatem zaawansowanego przeszkolenia); z doświadczeniem zawodowym w instytucji państwowej; doktor nauk społecznych w dyscyplinie nauki prawne.

Wiceprezes

mgr Agnieszka Leszczyńska – certyfikowany ekspert prywatny (www.poligrafer.pl) z ponad 20-letnim doświadczeniem zdobytym w polskich służbach specjalnych; członek American Polygraph Association (APA Full Member); członek British & European Polygraph Association; współpraca z uczelniami w zakresie badań poligraficznych.

Członek Zarządu, Sekretarz

dr Arkadiusz P. Szajna – prawnik, certyfikowany ekspert z zakresu badań poligraficznych, nauczyciel akademicki w Wyższej Szkole Zarządzania Ochroną Pracy w Katowicach (WSZOP).

Członek Zarządu

mgr Grzegorz Żymańczyk – politolog, długoletni pracownik administracji państwowej, specjalista z zakresu badań poligraficznych.

Członek Zarządu

Tomasz Wilk – emerytowany żołnierz Wojsk Specjalnych, certyfikowany ekspert oraz biegły z zakresu badań poligraficznych z wieloletnim doświadczeniem przeprowadzania tego rodzaju badań na rynku prywatnym. 

Komisja Rewizyjna

Przewodniczący

mgr Dariusz Bartnicki

Sekretarz Komisji Rewizyjnej

mgr Małgorzata Wysocka

Członek Komisji Rewizyjnej

mgr Władysław Jóźków

Członek Komisji Rewizyjnej

mgr Agata Jastrząb