Władze

Zarząd Towarzystwa

Prezes

dr Marcin Gołaszewski – biegły z zakresu badań poligraficznych przy Sądzie Okręgowym w Warszawie, członek American Polygraph Association (APA Full Member, z certyfikatem zaawansowanego przeszkolenia); z doświadczeniem zawodowym w instytucji państwowej; doktor nauk społecznych w dyscyplinie nauki prawne.

Wiceprezes

mgr Agnieszka Leszczyńska – certyfikowany ekspert prywatny (www.poligrafer.pl) z ponad 20-letnim doświadczeniem zdobytym w polskich służbach specjalnych; członek American Polygraph Association (APA Full Member); członek British & European Polygraph Association; współpraca z uczelniami w zakresie badań poligraficznych.

Skarbnik

mgr Anita Szajowska – długoletni pracownik Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie; biegły sądowy z zakresu kryminalistycznych badań dokumentów oraz badań poligraficznych.

Członek Zarządu, Sekretarz

dr Arkadiusz P. Szajna – prawnik, certyfikowany specjalista z zakresu badań poligraficznych, nauczyciel akademicki w Wyższej Szkole Zarządzania Ochroną Pracy w Katowicach (WSZOP).

Członek Zarządu

mgr Grzegorz Żymańczyk – politolog, długoletni pracownik administracji państwowej, specjalista z zakresu badań poligraficznych.

Komisja Rewizyjna

Przewodniczący

mgr Dariusz Bartnicki

Sekretarz Komisji Rewizyjnej

mgr Małgorzata Wysocka

Członek Komisji Rewizyjnej

dr inż. Łucjan Wiśniewski

Członek Komisji Rewizyjnej

mgr Władysław Jóźków