Lista ekspertów

Lista rekomendowanych ekspertów

Towarzystwo prowadzi listę rekomendowanych ekspertów z zakresu badań poligraficznych. Rekomendacje zostały podzielone na trzy kategorie ze względu na cel: badania procesowe (dowodowe), pozaprocesowe (np. kadrowe) i terapeutyczne (np. w ramach terapii osób z zaburzeniami preferencji seksualnych). Procedurę ubiegania się o wpis na listę określa uchwała Walnego Zgromadzenia Członków PTBP, a szczegółowe warunki uzyskania rekomendacji precyzuje uchwała Komitetu Naukowego Towarzystwa (uchwały są dostępne w dziale „Dokumenty” wraz ze stosownym wzorem wniosku o wpis).

Gdzie należy szukać poligraferów o potwierdzonych kwalifikacjach? Część z rekomendowanych ekspertów reprezentuje instytucje państwowe jako biegli instytucjonalni (m.in. ABW i Policja). Inni natomiast świadczą usługi w sektorze prywatnym. Przed zleceniem ekspertyzy zawsze warto upewnić się czy biegły posiada stosowne rekomendacje i certyfikaty.

Poniżej znajduje się aktualny – częściowy – wykaz rekomendowanych przez Towarzystwo ekspertów (tych, którzy wyrazili zgodę na publikację na naszej stronie). Lista jest szersza i podlega bieżącym modyfikacjom – odpowiedzi na zapytania dotyczące konkretnych osób udzielamy mailowo (biuro@ptbp.pl).

lp.

imię i nazwisko

kategoria badań

procesowe

pozaprocesowe

terapeutyczne

1

Dariusz Bartnicki

2

Janusz Chwedyna

3

Maciej Doryk

4

Marcin Gołaszewski

5

Władysław Jóźków

6

Agnieszka Leszczyńska

7

Edward Lewandowski

8

Jan Widacki

9

Michał Widacki

10

Łucjan Wiśniewski