PTBP - banner
Aktualności

Artykuł autorstwa Prezesa PTBP – Marcina Gołaszewskiego – Propozycje rozwiązań w celu istotnego zmniejszenia recydywy wśród sprawców przestępstw przeciwko wolności seksualnej – włączenie okresowych badań psychofizjologicznych (poligraficznych / wariograficznych) do terapii i dozoru osób
z zaburzeniami preferencji seksualnych
.
więcej...

26 sierpnia 2016 r.
Polskie Towarzystwo Badań Poligraficznych instytucją stowarzyszoną z American Polygraph Association!
więcej...

Polskie Towarzystwo Badań Poligraficznych przyjęło w dniu 20 lipca 2016 r. Standard kursów i szkoleń z zakresu badań poligraficznych.
więcej...

Polskie Towarzystwo Badań Poligraficznych skupia praktyków i naukowców zajmujących się badaniami poligraficznymi. Towarzystwo za główny cel działalności uznaje dążenie do systematycznego podnoszenia jakości badań poligraficznych przeprowadzanych w Polsce.

Ambicją Towarzystwa jest organizowanie szkoleń i warsztatów dla praktyków oraz propagowanie rzetelnej wiedzy na temat istoty badań poligraficznych wśród potencjalnych zleceniodawców ekspertyz – w tym: instytucji państwowych (zwłaszcza sądów i prokuratur), a także firm i osób prywatnych. Towarzystwo udziela ponadto rekomendacji ekspertom z zakresu badań poligraficznych oraz placówkom szkoleniowym.

Prace Zarządu wspierają trzy komitety stałe: Komitet Naukowy, Komitet ds. metodyki badań poligraficznych oraz Komitet Prawny. Wszystkich zainteresowanych serdecznie zachęcam do owocnej współpracy.

Marcin Gołaszewski

Prezes Polskiego Towarzystwa Badań Poligraficznych