Polskie Towarzystwo Badań Poligraficznych skupia praktyków i naukowców zajmujących się badaniami poligraficznymi. Towarzystwo za główny cel działalności uznaje dążenie do systematycznego podnoszenia jakości badań poligraficznych przeprowadzanych w Polsce.

Ambicją Towarzystwa jest organizowanie szkoleń i warsztatów dla praktyków oraz propagowanie rzetelnej wiedzy na temat istoty badań poligraficznych wśród potencjalnych zleceniodawców ekspertyz – w tym: instytucji państwowych (zwłaszcza sądów i prokuratur), a także firm i osób prywatnych. Towarzystwo udziela ponadto rekomendacji ekspertom z zakresu badań poligraficznych oraz placówkom szkoleniowym.

Prace Zarządu wspierają trzy komitety stałe: Komitet Naukowy, Komitet ds. metodyki badań poligraficznych oraz Komitet Prawny. Wszystkich zainteresowanych serdecznie zachęcam do owocnej współpracy.

dr Marcin Gołaszewski
Prezes Polskiego Towarzystwa Badań Poligraficznych