Powołanie Polskiego Towarzystwa Badań Poligraficznych

W dniu 24 listopada 2013 r. w Warszawie powołano Polskie Towarzystwo Badań Poligraficznych. W gronie Członków-Założycieli znaleźli się naukowcy oraz eksperci prowadzący praktykę badań poligraficznych w polskich służbach policyjnych i specjalnych, a także w sektorze prywatnym.

Na Prezesa Towarzystwa został wybrany mgr Marcin Gołaszewski – ekspert służb specjalnych, członek American Polygraph Association (APA Full Member), doktorant Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego, autor różnych publikacji poświęconych badaniom poligraficznym.

Natomiast Przewodniczącym Komitetu Naukowego został prof. dr hab. Jan Widacki – Dziekan

Wydziału Prawa i Stosunków Międzynarodowych Krakowskiej Akademii, Redaktor Naczelny

kwartalnika „European Polygraph”, członek APA (Science & Technology Member) – którego dorobek naukowy istotnie przyczynił się do popularyzacji profesjonalnych badań poligraficznych w Polsce.

Więcej informacji na temat osób zaangażowanych w działalność Towarzystwa – w działach: „Władze” i „Komitety tematyczne”. Z kolei Statut, podjęte uchwały oraz deklaracja

członkowska znajdują się w dziale: „Dokumenty”.

Tymczasową siedzibą Towarzystwa będzie Kraków, a docelowo – Warszawa. Aktualnie trwa

procedura rejestracji organizacji w KRS.

Leave A Reply

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *